0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Bose Headphones SIE2GREEN gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 2
 
Följ anvisningarna i bruksanvisningen
noga. Spara bruksanvisningen för
framtida referens.
Mer information om hörlurarna finns på:
•Endast i USA: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Säkerhetsinformation
FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR
•
Ljud som du vant dig vid att ta som
påminnelser eller varningssignaler kan låta
annorlunda när du använder hörlurarna.
Var uppmärksam på hur dessa ljud kan
förändras så att du vid behov känner
igen dem.
• Du ska inte tappa dem, sitta på dem och du
ska se till att det inte kommer in vatten i
dem. Du ska inte heller använda dem när du
deltar i vattenaktiviteter såsom simning och
vattenskidåkning.
•
Detta armband är impregnerat. Det kan
emellertid inte skydda enheten vid besvärliga
väderförhållanden eller vid kraftig svettning.
Var försiktig när du använder armbandet
under vid dessa förhållanden eftersom
enheten kan skadas om den utsätts för väta.
VARNINGAR
•
Innehåller små delar som kan
orsaka kvävning. Inte lämplig
för barn under tre år.
•
Produkten innehåller magnetiska material.
• Långvarig exponering av hög musik kan
ge hörselskador. Vi avråder dig från att
använda hög volym i hörlurarna, särskilt
under långa perioder.
•
Var försiktig när du använder hörlurarna
när du framför ett fordon eller är
engagerad i aktiviteter som kräver hela
din uppmärksamhet. Kontrollera om det
finns lagar eller bestämmelser som reglerar
användning av hörlurar. I viss lagstiftning
finns det vissa begränsningar för exempelvis
användning av den ena öronproppen när du
framför ett fordon.
Rengöring
Du kan behöva rengöra hörlurarna med
jämna mellanrum.
•
Öronpropp: Ta bort propparna från
hörlurarna och gör ren dem med en fuktad
trasa och mild tvål. Se till att propparna
är torra innan du sätter tillbaka dem på
hörlurarna.
•
Hörlursöppningen: Gör ren den yttre delen
med en mjuk trasa. För aldrig in något
rengöringsverktyg i snäckan.
•
Armband: Tvätta för hand. Använd inget
blekmedel. Vrid inte ut det. Torka det på
en plan yta. Använd inte strykjärn. Använd
inte kemtvätt.
Komponenter
A. Sladdklämma
B. Förlängningskabel
C. StayHear
®
-proppar: Stora (svarta)
D. StayHear
®
-proppar: Medium, isatta (gråa)
E. StayHear
®
-proppar: Små (vita)
F. Armband
Ansluta till en ljudenhet
Anslut kabeln för sporthörluren Bose
®
SIE2
till 3,5 mm-hörlurskontakten på enheten.
Obs! Längden på hörlurskabeln är
anpassad för armbandet. Om du behöver
en längre kabel (när du använder ett
löpband eller en dator) kan du koppla in
förlängningskabeln.
Vikten av god passform
När du bär hörlurarna så som det är tänkt ger
de den komfort som du kan förvänta dig av en
Bose-produkt.
Varje öronpropp har antingen ett L eller
ett R för att ange om den är avsedd för
vänster respektive höger öra. Använd den
vänstra StayHear
®
-proppen i det vänstra
örat och den högra StayHear
®
-proppen i
det högra.
Anpassa hörlurarna till örat
Hörlurarna har en mjuk StayHear
®
-propp
som gör att de vilar bekvämt mot örat.
Vingen på öronproppen anpassas perfekt
mot kanten i ytterörat. Så här kontrollerar
du att öronproppen har rätt storlek:
1. För in öronproppen i hörselgången bara så
långt in så att den vilar lätt mot örat.
2. Luta hörlurarna bakåt och tryck fast
vingen under kanten vid ytterörat tills den
sitter fast. Öronproppen ska sitta bekvämt
och säkert i örat.
Byta öronproppar
Välj den öronpropp som ger bäst komfort
och passning.
1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen,
men var försiktig så att inte spetsen får
några märken.
VARNING! Du förhindrar skador genom att
inte dra i StayHear
®
-vingen.
2. Placera hålet på den nya proppen över
snäckan och den lilla delen över haken.
3. Tryck ner öronproppen runt basen på
spetsen så att den sitter fast.
Använda armbandet
1. Sätt in enheten i fickan och anslut
hörlurskabeln till hörlurskontakten
på enheten.
Obs! Du kan kontrollera enhetens
pekskärm igenom fönstret på armbandet.
2. Sätt fast armbandet på armen och stoppa
in överskjutande rem i fliken. Dra åt
remmen så att armbandet sitter säkert.
Du kan även förvara hörlurarna här när de
inte används.
Felsökning
Se felsökningsanvisningarna nedan om du får
problem med att använda hörlurarna. Om du
behöver hjälp kan du få den med hjälp av
kontaktuppgifter för ditt område.
Dålig ljudkvalitet eller inga ljudkanaler
•
Kontrollera att hörlurskabeln är
ordentligt isatt i hörlurskontakten på
enheten. Kontrollera anslutningen för
förlängningskabeln om en sådan används.
•
Justera bas- och diskantinställningarna
på enheten.
• Prova med en annan enhet.
Utbytesdelar
Om du behöver köpa nya öronproppar,
en förlängningskabel eller ett armband ska
du besöka:
•Endast i USA: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Fyll i uppgifterna nedan och spara dem
Serienummer:___________________________________
(på garantikortet)
Förvara kvittot tillsammans med brukanvisningen.
Registrera produkten på:
http://global.Bose.com/register
REEBOK är ett registrerat varumärke som tillhör
Reebok International Limited.
©2012 Bose Corporation. Ingen del av detta
dokument får återges, modifieras, distribueras eller
användas på något annat sätt utan föregående
skriftlig tillåtelse.
사용자 안내서의 지침을 숙독하여 주의
깊게 따르십시오. 향후 참조를 위해 사용자
안내서를
보관해 두십시오.
헤드폰에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.
미국에 한함: http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
안전 정보
주의
헤드폰 사용 중에는 주의해야 신호음 또는
경고음
이상한 소리로 들릴 수도 있습니다.
필요할 인식할
있도록
이러한 소리가 어떤
소리로 들리는지 알아야 합니다.
헤드폰을 떨어뜨리거나 깔고 앉거나 물에
담그지
십시오. 수영, 수상스키, 서핑 해상
스포츠 활동
중에는 착용하지 마십시오.
암밴드는 방수가 되지 않습니다
. 험한 날씨 또는
과도한 땀으로부터 장치를 완전히 보호하지
못합니다. 수분에 노출될
경우
장치가 해를 입을
있으므로 이러한 상황에서 암밴드를 착용할
때는 주의를
요합니다.
경고
질식 위험이 발생할 있는 소형
부품을 포함하고 있습니다. 3
미만의 어린이가 사용하기에는
부적합합니다.
제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다.
오랜 시간 시끄러운 음악을 듣게 되면 청력에
이상이
있습니다. 헤드폰을 사용할
특히 오랜 시간 동안 음악을
들을 볼륨으로
듣지 않는 것이 좋습니다.
자동차를 운전하거나 신경을 써야 하는 다른
시에 헤드셋/헤드폰을 사용할 때는 주의하십
시오. 헤드셋/헤드폰 사용에 대한 현지
법률을
인하고 준수하십시오. 일부 지역에서는 단일
어피스
성과 같이 운전 중에
제품 사용에 대한
특정 제한 사항이 요구될 있습니다.
청소
헤드폰은 주기적인 청소가 필요할 있습니다.
이어 : 이어 팁을 헤드폰에서
분리한 축축한
헝겊에 순한 세제를 묻혀 세척합니다. 헤드폰을
다시 착용하기
전에 팁을 완전히 말립니다.
헤드폰 노즐: 부드러운 헝겊을 사용하여 바깥
부분만
척합니다. 노즐에 청소 도구를 끼워
넣으면 안됩니다
.
암밴드: 손세척합니다. 표백하지 마십시오. 비틀
짜지 마십시오. 바짝 말리십시오
. 다림질하지
마십시오. 드라이 클린하지 마십시오.
구성 요소
A.
클립
B.
연장 케이블
C.
StayHear
®
: 대형(검은색)
D.
StayHear
®
: 중형, 설치됨(회색)
E.
StayHear
®
: 소형(흰색)
F.
암밴드
오디오 장치에 연결
Bose
®
SIE2 스포츠 헤드폰 케이블을 장치의
3.5mm 헤드폰 잭에 연결합니다.
참고: 헤드폰 케이블 길이는 암밴드 사용에
맞게 디자
인되었습니다. 케이블 길이가
길어야 경우(
러닝
머신 또는 컴퓨터 용도),
연장 케이블을 사용하십시오.
올바른 착용의 중요성
헤드폰을 올바르게 착용할 경우 Bose에서 기대했
편안함과 성능을 경험할 있습니다.
팁에는 해당 이어폰을 나타내기 위해
L() 또는 R() 표시가 되어 있습니다. 왼쪽
Sta
yHear
®
팁을 왼쪽 이어피스에 부착하고
오른쪽 StayHear
®
팁을 오른쪽 이어피스에
부착해야 합니다.
귀에 헤드폰 착용
헤드폰 이어피스에는 부드러운
StayHear
®
팁이 부착되어 있으므로 귀에 편안하게
착용할 있습니다. 팁의
날개
부분은 귀이랑
바로 아래 끼워집니다. 팁이 올바른 크기인지
확인하려면
1.
헤드폰이 귀에 가볍게 걸릴 있도록 이어피
스를 귓구멍에 넣습니다.
2.
헤드폰을 뒤로 기울이고 귀이랑 아래에서
날개를
러서 고정시킵니다. 팁은 안에
편안하게 고정되어
착용되어야 합니다.
이어 교환
가장 편안하게 들어맞는 이어 팁의 유형과
크기를 선택합니다
.
1.
팁이 찢어지지 않도록 주의하면서 부착된
팁의 가장
자리를 이어피스에서 부드럽게
벗겨냅니다.
주의: 손상될 있으므로 StayHear
®
날개를 잡아당기지 마십시오.
2.
팁의 입구를 노즐 위에 놓고 작은 슬롯을
노즐 후크
위에 놓습니다.
3.
팁의 밑면을 이어피스 베이스에 부드럽게
넣어 팁을
고정합니다.
암밴드 사용
1.
장치를 소스 컴파트먼트에 삽입하고 헤드폰
케이블을 장치의
헤드폰 잭에 연결합니다.
참고:
밴드 창을 통해 장치의
터치 스크린을
조작할 있습니다.
2.
팔에 암밴드를 끼고 추가 패브릭을
아래로
접어 넣습니다. 탭을 당겨 올바른
착용 상태로
고정합니다. 탭은 헤드폰을 사용하지 않을
보관소로도
활용됩니다.
문제 해결
헤드폰 사용에 문제가 있는 경우 다음 문제 해결
지침을 따르십시오. 여전히 도움이 필요한 경우
귀하 지역
연락처 정보를 참조하여 도움을
받으십시오.
음질
불량 또는 오디오 채널이 누락된 경우
헤드폰 케이블이 장치의 헤드폰 잭에 단단히
꽂혀 있는
확인하십시오. 연장 케이블을
사용하고 있을
경우 연결부를 점검하십시오.
장치의 저음 고음 설정을 조정하십시오.
다른 장치를 사용해 보십시오.
교체용 부품
교체용 이어팁, 연장 케이블 또는 암밴드를
구입하려면 다음을
방문하십시오.
미국에 한함: http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
기록용으로 작성하십시오.
일련 번호: ______________________________________
(보증 카드에
있음)
구입 영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오.
제품 등록처:
http://global.Bose.com/register
REEBOK Reebok International Limited 등록 상표
입니다.
©2012 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이
설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할
없습니다.
http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
3
A.
B.
C.
StayHear
®
D.
StayHear
®
E.
StayHear
®
F.

Bose
®
SIE2
3.5 mm
Bose
®

L R
StayHear
®
StayHear
®

StayHear
®
1.
2.

1.
StayHear
®
2.
3.

1.
2.
http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
(Pb) (Hg) (Cd) (CR(VI)) (PBB) (PBDE)
X 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0
O SJ/T 11363-2006
X SJ/T 11363-2006
_________________________________________
:
http://global.Bose.com/register
REEBOK Reebok International Limited
©2012 Bose Corporation
http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
3
A.
B.
C.
StayHear
®
D.
StayHear
®
E.
StayHear
®
F.

Bose
®
SIE2
3.5 mm
Bose
®

L R
StayHear
®
StayHear
®

StayHear
®
1.
2.

1.
StayHear
®
2.
3.

1.
2.
http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
(Pb) (Hg) (Cd) (CR(VI)) (PBB) (PBDE)
X 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0
O SJ/T 11363-2006
X SJ/T 11363-2006
__________________________________________
http://global.Bose.com/register
REEBOK Reebok International Limited
©2012 Bose Corporation
: http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
3
StayHear
®
:
:
:
A.
B.
C.
StayHear
®
: L ( ... )
D.
StayHear
®
: M ( ... )
E.
StayHear
®
: S( ... )
F.

Bose
®
SIE2 sport headphone
3.5 mm
:

LR
StayHear
®
L
StayHear
®
R

StayHear
®
:
1.
2.

3
1.
: StayHear
®
2.
3.

1.
:
2.
StayHear
®
w
eb
: http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
(StayHearR
):
____________________________________________________
: http://global.Bose.com/register
REEBOK Reebok International Limited
©2012 Bose Corporation.
Svenska
한국어
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Bose
®
sIe2
sport AudIo HeAdpHones
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/SIE2
United States ............................ 888-757-9943
Australia .....................................1800 061 046
Austria .........................................01 60404340
Belgium ........................................012 390 800
Canada ...................................... 800-905-2177
China .....................................86 400 880 2266
Denmark .........................................4343 7777
Europe, Other .................... +31(0) 299390111
Finland .......................................010 778 6900
France .......................................01 30 61 67 39
Germany ....................................0 6172 71040
Greece ..........................................2106744575
Hong Kong ..............................852 2123 9000
Hungary ........................................6040434 31
India ...........................................1800 11 2673
Ireland ............................................429671500
Italy ..............................................800 832 277
Japan ..........................................0570 080 021
Latin Markets, Other .................508 614 6000
Mexico ................................. 001 866 693 2673
New Zealand ..............................0800 501 511
Norway .......................................... 62 82 15 60
Portugal .........................................229419248
Spain ..............................................917482960
Sweden .........................................031 878850
Switzerland ...............................061 975 77 33
Taiwan ................................... 886 2 2514 7977
The Netherlands .........................0299 390290
United Arab Emirates ............. +97148861300
United Kingdom .......................0844 2092630
©2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM354729 Rev. 00
.
ً
http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
ً
ً
.
.
.
StayHear
®
.
StayHear
®
.:
StayHear
®
.
Bose
®
SIE2
.
Bose
R
)
L
StayHear
®
StayHear
®
StayHear
®
1 .
2 .
1 .
.
StayHear
®
2 .
3 .
1 .
2 .
http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
http://global.Bose.com/register
Reebok International
REEBOK
.
Limited
.
©2012 Bose Corporation

โปรดใชˆเวลาในการปฏิบัติตามขˆอแนะนำาในคู‡มือผูˆใชˆนี้
อย‡างรอบคอบ โปรดเก็บรักษาคู‡มือผูˆใชˆนี้สำาหรับการ
อˆางอิงในภายหนˆา

•สหรัฐฯ เท‡านั้น: http://owners.Bose.com/SIE2
• http://global.Bose.com
ขˆอมูลเพื่อความปลอดภัย
ขˆอควรระวัง
•


• 

•




คำาเตือน
•

 3 
•
•



•/


/


การทำาความสะอาด
:
•: 


•: 


•: 

ส‡วนประกอบ
A. 
B. 
C.  StayHear
®
:  ()
D.  StayHear
®
:  ()
E.  StayHear
®
:  ()
F. 
การเชื่อมต‡อกับอุปกรณ‹ดˆานเสียง
Bose
®
SIE2 sport headphone
 3.5 . 

หมายเหตุ
: 

 ()

ขˆอมูลสำาคัญเพื่อการสวมใส‡อย‡างเหมาะสม

 Bose
 L  R 


StayHear
®

 StayHear
®


การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ

StayHear
®





1. 

2. 


การเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง


1.  


คำาเตือน:  

StayHear
®
2. 


3. 

การใชˆแถบรัดแขน
1. 

หมายเหตุ: 

2. 


การแกˆปัญหา




เสียงคุณภาพแย‡หรือไม‡มีช‡องสัญญาณเสียง
•


•
• 
ชิ้นส‡วนอะไหล‡


:
•สหรัฐฯ เท‡านั้น: http://owners.Bose.com/SIE2
• http://global.Bose.com
โปรดกรอกขˆอมูลเพื่อเก็บไวˆเป็นบันทึกของคุณ
: __________________________________
()

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ‹ของคุณที่:
http://global.Bose.com/register
REEBOK  Reebok
International Limited
©2012 Bose Corporation 

